یکی از خدمات شرکت آذر ققنوس مشاوره در پروژه‌های بزرگ معدنی، استخراجی، قالکاری شیمیایی و .... می‌باشد. این شرکت در راستای پشتیبانی از مشتریان خود، در هر مرحله از پروژه‌ خدمات کامل و همه جانبی را از نظر مباحث فنی و ارزیابی‌های اقتصادی به شرح زیر ارائه میدهد:

• مشاوره در زمینه خرید و فروش و ریسک اقتصادی خاک و سنگ طلا
• مشاوره در زمینه تخمین هزینه های احتمالی عملیاتی
• مشاوره در زمینه مطالعات و آنالیز های خاک طلا
• مشاوره در زمینه انتخاب نوع مخازن و دستگاه های مورد نیاز استحصال و مشارکت در استحصال
• طراحی ، اجرا و نظارت بر راه اندازی کارگاه استحصال طلا
• مشاوره در زمینه قالکاری شیمیایی طلا و مواد مورد نیاز آن
• مشاوره در زمینه ارزیابی اقتصادی قالکاری غیر شیمیایی و ریسک آن
• ارزیابی اثرات زیست محیطی
• مشاوره در زمینه جلوگیری از هدر رفت کربن فعال و امکان استفاده مجدد از آن