استحصال طلا

1- انجام و مشارکت در استحصال طلا به صورت کاملا علمی با استفاده از روش های مختلف

2- تبدیل فلز به نمک های با ارزش افزوده بالاتر

3- مشاوره جهت استحصال حداکثر طلا از خاک

تضمین: مشارکت علمی و سرمایه گذاری مالی در زمینه استحصال