آنالیز کربن فعال

اولین مرکز تخصصی آنالیز فلزات گرانبها روی کربن فعال


1)تست فلزات موجود اعم از طلا ،نقره،مس ،آهن ،پلاتین ،پلادیوم و...


2)تست فعالیت کربن


3) تست BET (حفرات و نوع حفرات)


4)تست جذب طلا روی کربن فعال