آنالیز محلول

آنالیز و اندازه گیری فلزات ازقبیل طلا،نقره ،مس،پلاتین و .. درمحلول

نکته: تامین محلول استاندارد بر عهده مشتری می باشد در غیر این صورت مشتری پلن مربوطه را ارائه داده تا محلول استاندارد توسط شرکت ساخته شود

1)سریعترین مرجع آنالیزی در کشور


2)تضمین صحت آنالیز با ارسال نمونه آنالیزشده به کانادا


3)هزینه مناسب